Cookie beleid Jong Male V.V.

De website van Jong Male V.V. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Missie & visie - JEUGDBELEID

Missie & visie - JEUGDBELEID

1. JEUGDOPLEIDING JONG MALE VV

Jeugdopleiding is naast één van de moeilijkste opgaven, ook één der mooiste opgaven. Het geluk en plezier dat de spelertjes tijdens wedstrijden of trainingen uitstralen is toch het mooiste wat bestaat. Dat zal ook wel één van de redenen zijn waarom er nog gemotiveerde jeugdtrainers rondlopen. Jeugdtrainers die tot op heden nog altijd onderschat worden en niet altijd kunnen rekenen op dezelfde respons en waardering die trainers van een eerste elftal ontvangen. Toch moeten er jeugdtrainers zijn die onze jeugdige talenten leren voetbal­len, voetballen in al zijn aspecten, met ‘vallen en opstaan‘.
Jong Male VV probeert een opleiding te geven die alles bevat wat ertoe bijdraagt dat spelers kunnen doorstromen naar het eerste elftal.
De school en de studie blijven echter nog altijd de bijzonderste factor in een opleiding. Niemand kan inderdaad de garantie bieden dat men van het voetbal zijn brood zal kunnen verdienen. Enkel de allerbeste zullen in deze combinatie slagen.
Voor wie echter het hoogste niet haalt, is onze opleiding een ideale leerschool om verder op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.
De verwezenlijking van onze missie is onze grootste prioriteit. Daarbij moet iedereen zich­zelf wegcijferen en enkel de gedachte ‘De speler staat centraal‘ kan daartoe bijdragen.

2. MISSIE

Wat wordt er verlangd van onze jeugdwerking? Wat wil JONG MALE VV met zijn jeugdwerking?
- Jong Male VV leidt jeugdige voetballers op in functie van doorstroming naar het 1ste elftal.
- Een sociale rol spelen, zodat alle jeugdspelers de kans krijgen op HUN niveau de voetbalsport te beoefenen.
- Door voortdurende evaluatie van onze jeugdwerking proberen we minstens evengoed te doen en zo de aansluiting te
verwezenlijken met de jeugdopleidingen uit de buurt, die in een hogere reeks actief zijn.
- In een kindvriendelijke en uitdagende omgeving jeugdspelers opleiden op zowel menselijk en sporttechnisch vlak.

De uitbouw van het programma is gebaseerd op de visie van de KBVB, die steunt op de nieuwste trends die zich voordoen in het moderne voetbal. De nadruk ligt op een polyvalente opleiding waarbij de basistechnieken tot in de details aangeleerd en verbeterd worden zonder de context van het spel uit het oog te verliezen.

Op tactisch vlak pleiten wij voor een creatieve aanpak waarbij het leren inzien van spelsituaties essentieel is. We werken met een vast tactisch systeem waarbij organisatie en het leren zoeken naar de juiste oplossing in teamverband aan te leren vaardigheden zijn.

Het jeugdprogramma is ingedeeld in verschillende niveaus. Een verdere uitsplitsing naar een maandprogramma en een weekprogramma biedt garanties voor het continu opvolgen van onze doelstellingen.

De globale jeugdwerking is gebaseerd op twee grote pijlers: een OPVOEDKUNDIG GEDEELTE en een SPORTIEF GEDEELTE

3. PRAKTISCHE UITWERKING SPORTIEF GEDEELTE

Op sportief vlak wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk spelers te vormen die op termijn kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Het sportief gedeelte wordt onderverdeeld in 4 hoofdstukken.

1 Techniek
- vormen van technisch goed geschoolde spelers
- streven naar tweevoetigheid
- snelheid van uitvoering
- ontwikkelen van spelinzicht en samenspel

2 Fysiek
- verkrijgen van een goede basis­conditie
- op peil houden van de lenigheid
- ontwikkelen van uithouding
- loop- en startsnelheid, looptechniek

3 Tactiek
- aanleren van het belang van het duel
- aanleren van de specifieke taken per positie
in het elftal

4 Mentaal
- inzet
- doorzettingsvermogen
- winnaarmentaliteit
- durf
- geloof in eigen mogelijkheden

Deze 4 onderdelen zullen bij alle jeugdploegen aan bod komen. De specifieke fysische en tactische training zal uiteraard slechts bij de oudere spelers gebeuren.

Het wedstrijdresultaat staat nooit centraal, maar we zorgen wel dat vanaf het prille begin een winnaarmentaliteit gekweekt wordt. M.a.w. we zorgen voor een sfeer waarin de spelers uitgedaagd worden om steeds hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen of verliezen! Het is verder zéér belangrijk dat voetbal spelen ook FUN blijft!


Vandaar dat we steeds trouw blijven aan de volgende principes:
- spelsysteem: er wordt 4-3-3 gespeeld met 4 verdedigers op één lijn in zone, tot en met de knapen. Slechts héél uitzonderlijk
kan van deze regel afgeweken worden. Vanaf de scholieren geldt hieromtrent een grotere vrijheid en wordt bepaald door de
Sportieve Cel in samenspraak met de TVJO, in functie van het eerste elftal.
- Iedereen speelt d.w.z. we werken met een beurtrolsysteem (*)
- alle spelers die de zaterdag op het wedstrijdblad staan, spelen ook effectief, behalve bij kwetsuur of onheus gedrag (*)
- de vervangingen gebeuren met het systeem van de doorlopende vervangingen,
- de trainer geniet de totale vrijheid omtrent de plaats in het elftal welke de spelertjes bekleden, dit al naargelang zijn visie.
Zo kunnen bijvoorbeeld sommige spelers als rechtsvoetig op links spelen of omgekeerd om de tweevoetigheid ook
in wedstrijdsi­tuaties te ontwikkelen.

(*) BELANGRIJKE OPMERKING: het betreft geen onvoorwaardelijk speelrecht, maar wel een verdienste! De trainer kan beslissen om een speler minder of geen speelgelegenheid te geven tijdens een wedstrijd, in functie van een disciplinaire maatregel! Zie ook verder.

4. PRAKTISCHE UITWERKING OPVOEDKUNDIG GEDEELTE

Wij beschouwen het tevens als een taak om deze jonge mensen ook een stuk opvoeding mee te geven. Vandaar dat er een gedragscode werd opgesteld, die daarbij de goede werking in de club verzekert. Het is meest gericht naar de spelers toe, maar is toepasselijk voor trainers, afgevaardigden en ouders (of andere familieleden). Het is vanzelfsprekend dat iedereen deze code strikt opvolgt.

1. Afspraken - Stiptheid
Aangezien het voetbalspel een ploegsport is, verwachten wij van onze spelers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op de training en wedstrijd. Iedere speler ontvangt een voetbalkalender waarop alle speeldata zijn vermeld voor het ganse seizoen. Mogen wij de spelers en ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn.
Iedere speler zorgt er voor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Elke speler is 15’ voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. Regelmatige ongewettigde laatkomers op, of wegblijvers van de training kunnen als sanctie niet in het basiselftal opgenomen worden of helemaal niet opgeroepen worden voor een wedstrijd.
Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd zelf je trainer.

2. Coachen
De trainer is baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door je trainer worden gegeven. Indien de trainer dit toelaat mag ook de afgevaardigde soms richtlijnen geven. Dat spelers mekaar coachen mag (moet) uiteraard ook. Richtlijnen geven en coachen doen we op een rustige manier in een beschaafde en verstaanbare taal zonder te roepen en te tieren.
De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kind.

3. Douche
Na elke training en wedstrijd is het nemen van een douche verplicht voor iedereen. Er worden hier geen uitzonderingen op toegestaan. Het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan. Het is ook niet hygiënisch om niet te douchen na een training of wedstrijd. Badslippers worden aangeraden.

4. Gedrag
We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.
Bij het betreden en het verlaten van het trainingscomplex groet je de trainers en de medewerkers van de club met een handdruk. Vergeet de ouders niet. Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.
- scheidsrechter: de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.
- medespelers: kritiek op medespelers is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden.
Praten op het veld mag wel (mekaar coachen of aanmoedigen).

5. Kledij
- Iedereen zorgt er voor steeds nette en propere kledij te dragen.
- Breng op elk kledingstuk je naam aan!
- Zorg er voor om voor de wedstrijden altijd twee T-shirts bij te hebben.
- Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander kunnen gevaarlijk zijn..
- Beenbeschermers: het dragen van beenbeschermers is verplicht. Zowel op training als op wedstrijd.
- Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen heel goed. Probeer dit zelf te doen i.p.v. dit karweitje door te schuiven naar
ma of pa. Het is aangeraden om telkens zowel voetbalschoenen als zaalsportschoenen bij te hebben.
- Trainingspak: wanneer het wat kouder wordt is het dragen van een lange trainingsbroek verplicht.
De trainer zal je dit tijdig mededelen.
- Het trainingspak van Jong Male VV draag je in de mate van het mogelijke om naar elke wedstrijd van je ploeg te komen.
Dit trainingspak draag je dus niet op training. Bij koud weer is het aangeraden een coach- of regenvest (liefst die van de club)
te dragen.

6. Kleedkamer
De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. Alcohol wordt er niet toegelaten, daarvoor hebben we de kantine.
Met uitzondering bij de allerkleinsten, zijn de kleedkamers enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle andere personen is hier de toegang verboden. Gedraag je in de kleedkamer, ook al zijn de trainers of de begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig.
Voor de training je rustig aankleden en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan.
Help ook zorgen voor netheid van de kleedkamer en gooi je blikjes, papiertjes, flesjes, …altijd in de vuilnisbak.
Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medegebruikers in de kleedkamer. Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg.
Iedereen verlaat ten laatste 20’ na de training of wedstrijd de kleedkamer. We blijven niet rondhangen op het veld of in het bos en gaan direct naar huis. De trainer en/of de afgevaardigde houdt een laatste inspectie in de kleedkamer, op en rond het veld.

7. Problemen
Is er een of ander probleem dan bespreek je dit eerst met je trainer. Zij / hij zal proberen om voor je probleem een oplossing te vinden. Indien nodig kunnen de trainer of jijzelf, met medeweten van de trainer, je probleem voorleggen aan de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING). Eventueel kan daarna ook het jeugdbestuur worden geraadpleegd.

8. Samen uit, samen thuis
Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van de trainer, begeleiders, ouders of supporters gedaan. Respecteer deze mensen en hun auto’s. Ook hier geldt de noodzaak van correct gedrag. De bestuurders van deze wagens dragen op dat moment de verantwoordelijkheid over de kinderen. Extra voorzichtigheid is dus geboden en het gebruik van alcohol voor de heen en de terugreis is uitgesloten.

9. Voeding
Neem voor een training of wedstrijd geen volledige maaltijd meer. Een lichte maaltijd (boterham, een stuk fruit) is ruim voldoende. Hou je aan een gezond voedingspatroon!
- Het gebruik van alcoholische dranken, spierversterkende middelen – doping – medicijnen die op de verboden lijst
staan en drugs (ook soft) binnen de club is integraal verboden. Daarbuiten wordt het ten stelligste afgeraden!
Bij vaststelling van gebruik volgen sancties. Op de training toekomen onder invloed krijgt als eerste sanctie wegsturen
van de training.
- Beperk het gebruik van suikerrijke frisdranken (cola,…)

10. Medische problemen
Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures,…)! Je schaadt het clubbelang, maar erger nog: op termijn je eigen gezondheid . Bij kwetsuren neem je contact op met de dokter of kinesist van de club. Hun advies wordt opgevolgd.

11. Mini – Zaalvoetbal
De vereniging raadt af om ook frequent deel te nemen aan mini of zaalvoetbal. Voor de jeugdspelers wordt dit echter niet verboden, maar best breng je er wel jouw trainer van op de hoogte.

12. GSM
GSM, iPod, mp3 - toestellen worden onmiddellijk bij het betreden van de kleedkamers uitgeschakeld (zowel voor als na de training). Laat soundblasters en dergelijke toestellen achterwege, deze horen niet thuis op training en op de wedstrijd.

13. Studies
Verwaarloos in ieder geval je studies niet. Eerst studie, dan voetbal, maar beiden kunnen gecombineerd worden, dit vraagt echter om een juiste planning!!!

14. Schoolteam
Is toegelaten, maar vraag steeds toestemming voor het spelen van wedstrijden met het schoolteam via jouw trainer of TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING).

15. Activiteiten
Je neemt zoveel mogelijk deel aan extra sportieve activiteiten die door de club georganiseerd worden. Dit uit respect voor de intensieve en belangeloze inzet van alle vrijwilligers om het bestaan van de voetbalvereniging mogelijk te maken.

16. Sancties
Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING) en indien nodig met het jeugdbestuur.
Mogelijke sancties:
- minder of geen speelgelegenheid tijdens de wedstrijd(en)
- extra niet sportieve taken
- extra sportieve inspanningen
- verwijdering uit de trainingsgroep
- verwijdering uit de basiself
- Verwijdering uit de selectie (schorsing wedstrijden).
De aard van de sanctie, bij zware overtredingen tegen de gedragscode, wordt omwille van de uniformiteit bepaald door de trainer, in samenspraak met de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING) het jeugdbestuur en de sportieve cel.

17. Bewaking & naleving
De jeugdwerking met zijn MISSIE en VISIE wordt bewaakt door de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING) en het jeugdbestuur. Zij zorgen voor de naleving van de missie en visie.
Dit brengt met zich mee dat alle sportieve zaken of problemen of vragen die spelers of ouders of voogd over de jeugdwerking hebben, moeten gesteld worden aan deze betrokkenen.
Tracht te vermijden dat de vragen of problemen via een tussenpersoon bij de verantwoordelijken komen, zodat zij alles in “primeur “ vernemen en niet als bijgewerkte versie. Dit geldt ook voor de trainers en afgevaardigden.
Trainers, bestuursleden, afgevaardigden en alle medewerkers van de vereniging hebben een voorbeeldfunctie. We moeten met z’n allen erop toezien dat de regels en de vigerende wetgeving wordt nageleefd, zoals het verbod tot roken binnen de gebouwen van de voetbalvereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!