Cookie beleid Jong Male V.V.

De website van Jong Male V.V. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Technisch jeugdplan 2021

Technisch jeugdplan 2021

Technisch Jeugdplan

Vooraf:

 • Jong Male VV streeft ernaar om een eigen huisstijl te ontwikkelen die ons herkenbaar moet maken binnen de Provincie. Wij gaan resoluut voor aanvallend voetbal en geen resultaat voetbal. Onze spelstijl moet herkenbaar zijn van bij de Jeugd tot in het 1ste De TVJO en de technische staf zullen waken over de huisstijl en aanpassen of bijsturen waar nodig. Het is een voortdurend evoluerend aanpassen en inpassen van de nieuwste trainingstechnieken. We vragen onze trainers om bij te scholen en de gepaste oefenstof aan te reiken aan de spelers. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen is dit Technisch Jeugdplan samen met het Opleidingsplan de leidraad voor trainers en spelers.
 • Een belangrijk speerpunt is het blijven verbeteren van de jeugdopleiding met het uiteindelijke doel om het aantal jeugdspelers die naar het eerste elftal doorstromen te verhogen. Dit zal de komende jaren de grootste uitdaging blijven. Het zelf opleiden van jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging. Het plan zal voortdurend getoetst worden aan de praktijk zodat waar nodig het plan kan worden aangepast.
 • De trainers beslissen in samenspraak met de TVJO wie en wanneer er doorgeschoven moet worden en niet de ouders.
 • Alle geselecteerde spelers tot en met de U17 moeten minstens 50% van de wedstrijd spelen.

 

Debutantjes (U7)

 

 1. Spelformatie

 

Bij de debutantjes wordt gespeeld in een ‘1-2-formatie’ in driehoek. De spelers zullen worden

opgesteld volgens onderstaande afbeelding:

Spelformatie_U7.jpg

3: Centrale verdediger

7: Rechter flankaanvaller

11: Linker flankaanvaller

 

Bij balbezit op de eigen helft wordt de eenvoudige opbouw gestimuleerd en ligt het accent op

zuivere passing, dit zowel met de rechter als de linkervoet. De flankaanvallers gaan open en zorgen dat ze bereikbaar zijn.

Op de aanvallende helft moeten de spelers vooral met durf en lef spelen. Vooral op de flanken

worden de spelers vrijgelaten om de dribbel aan te gaan. De verdediger blijft niet hangen, maar sluit

aan tot ter hoogte van de middenlijn zodat hij aanspeelbaar is om de aanvallend ingestelde spelers te

ondersteunen.

Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt

de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen

moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar

de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten). Bij de debutanten is het belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten.

 

Duiveltjes (U8 en U9)

 

 1. Spelformatie

 

Bij de duiveltjes wordt gespeeld in een ‘1-1-2-1-formatie’ in ruitvorm. De spelers zullen worden

opgesteld volgens onderstaande afbeelding:

 

Spelformatie_U8.png

1: keeper

3: Centrale verdediger

7: Rechter flankaanvaller

9: Centrumspits

11: Linker flankaanvaller

 

Bij balbezit op de eigen helft wordt de eenvoudige opbouw gestimuleerd en ligt het accent op

zuivere passing, dit zowel met de rechter als de linkervoet. Ook de keeper voetbalt mee. De keepers

moeten eerst een voetballende oplossing zoeken bij balonderschepping. Enkel als deze niet

voorhanden is trapt hij de bal uit. De flankaanvallers gaan open en zorgen dat ze bereikbaar zijn.

Op de aanvallende helft moeten de spelers vooral met durf en lef spelen. Vooral op de flanken

worden de spelers vrijgelaten om de dribbel aan te gaan. De verdediger blijft niet hangen, maar sluit

aan tot ter hoogte van de middenlijn zodat hij aanspeelbaar is om de aanvallend ingestelde spelers te

ondersteunen.

Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt

de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen

moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar

de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten). Bij duiveltjes is het belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten.

De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet achter de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd, Coervertechnieken

 

 1. Taken per positie

 

Nummer 1: Keeper

De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen.

 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger

De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven,

maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt

een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen rond het middenveld zijn voor zijn rekening.

 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers

De flankaanvaller neemt zijn volledige flank voor zijn rekening en verzorgt de inworpen. Bij een

corner tegen op zijn flank neemt hij de 1ste paal. Als de corner op de andere flank gegeven wordt

neemt hij een mannetje.

 

Nummer 9: Centrumspits

Als zijn ploeg in balbezit is bevindt hij zich altijd op de helft van de tegenstander, bij balverlies plooit

hij terug tot ongeveer aan de middenlijn. Indien er een corner voor de tegenpartij is kan hij ofwel

vooraan blijven en de verdediger afdekken (tussen verdediger en eigen doel), of neemt hij een

mannetje voor doel. Bij een vrije trap voor de tegenpartij gaat hij voor de bal staan.

 

 

Preminiemen & miniemen (U10 en U13)

 

 1. Spelformatie

 

Onze preminiemen spelen ‘1-3-1-3-formatie’ volgens zonesysteem. De spelers zullen op

het veld verschijnen volgens volgende afbeelding:

Spelformatie_U10.png

1: Keeper

2: Rechter flankverdediger

3: Rechter centrale verdediger

5: Linker flankverdediger

7: Rechter flankaanvaller

9: Centrumspits

10: Aanvallende middenvelder

11: Linker flankaanvaller

 

Net zoals bij de duiveltjes ligt het accent bij preminiemen op een eenvoudige opbouw en een zuivere passing met de linker- en rechtervoet. De keeper krijgt ook voetballende taken mee en zal trachten uit te voetballen via de flankspelers die gemakkelijk aanspeelbaar moeten zijn door het spel breed te houden in balbezit.

Op de helft van de tegenstander moeten de flankspelers met durf en lef spelen en een dribbel niet

schuwen. Door in een dubbele ruit te spelen kunnen er heel wat ‘driehoeken’ gemaakt worden

waardoor het aanspelen van een ploeggenoot vereenvoudigd wordt. Ten laatste is het niet de

bedoeling dat de verdedigers achteraan blijven. De centrale verdediger zal opschuiven tot aan de

middenlijn en de flankverdedigers zullen, als ze daartoe de mogelijk krijgen, over de flankaanvallers

gaan om zo ook voor doelgevaar te zorgen.

Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok.

De dichtste speler bij de bal zoekt de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen.

Indien spelers verdedigen moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten).

Bij preminiemen is het net zoals bij duiveltjes belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert

spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar

dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten.

De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet,

steunvoet achter de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd.

 

 1. Taken per positie

 

Nummer 1: Keeper

De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen. Hij zal ook

starten met aanleren van goede coaching van zijn verdediging. Vrije trappen in en rondom het

doelgebied zijn voor zijn rekening.

 

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers

Deze stellen zich op aan de eerste paal indien er een corner tegen is op hun flank. Wordt een corner

gezet door de tegenstander op de andere flank zullen ze een mannetje nemen. Naast hun

verdedigende taken zullen ze geregeld over hun flankaanvaller gaan om voor doelgevaar te zorgen.

De inworpen op hun flank zijn allemaal voor de rekening van de flankverdediger.

 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger

De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven,

maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt

een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen centraal rond het middenveld zijn voor zijn

rekening.

 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers

Zorgt voor dreiging op zijn flank door zijn rechtstreekse man uit te schakelen en voor te zetten of

naar binnen te knijpen. Indien er een aanval is over de andere flank zal hij de zone ter hoogte van de

2de paal voor zijn rekening nemen. Bij balbezit houdt hij het spel breed door tegen de flank te kleven.

Bij een vrije trap tegen op zijn flank zal hij (eventueel samen met de nummer 9) in de muur komen te

staan.

 

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder

Is de centrale speler, de draaischijf van de ploeg. Hij zal zowel verdedigende als aanvallende taken op

zich moeten nemen. Dit wil zeggen dat hij bij een corner tegen ook een mannetje zal moeten nemen.

 

Nummer 9: Centrumspits

De centrumspits blijft voortdurend de voorste man. Bij een hoekschop tegen zal hij voor de centrale

verdediger plaatsnemen zo diep mogelijk op de eigen helft. Bij balverlies plooit hij terug tot 10m voor

de middenlijn. Bij vrije trappen tegen op een gevaarlijke plaats staat hij, samen met een

vleugelaanvaller, in de muur.

 

Knapen (U15)

 

 1. Spelformatie

 

Wij kiezen ervoor om in een ‘1-4-3-3-formatie’ aan te treden met de principes van het zonevoetbal.

Dit wil zeggen dat de spelers opgesteld zullen staan zoals op de onderstaande afbeelding.

 

Spelformatie_U15.png

 

1: Keeper

2: Rechter flankverdediger

3: Rechter centrale verdediger

4: Linker centrale verdediger

5: Linker flankverdediger

6: Rechter verdedigende middenvelder

7: Rechter flankaanvaller

8 Linker verdedigende middenvelder

9: Centrumspits

10: Aanvallende middenvelder

11: Linker flankaanvaller

 

Waarom 1-4-3-3-formatie?

 

Dit spelconcept leent er zich perfect toe om aan de jeugdspelers hun taken op het veld duidelijk te

maken. In een 1-4-3-3 creëert men een maximaal aantal mogelijkheden voor Driehoeks spel en een

efficiënte bezetting van de ruimte, dit zowel bij Balbezit (B+) als bij Balbezit Tegenstander (B-). Vanuit

dit spelconcept kan er ook snel omgeschakeld worden van B+ naar B- en omgekeerd.

 

We geven de voorkeur aan een verdediging van 4 spelers zodat de gehele breedte van het terrein

gemakkelijker kan verdedigd worden. Het is de bedoeling dat er uitverdedigd en ingeschoven wordt

door alle 4 de verdedigers zodat hun opbouwende kwaliteiten verbeterd worden. Ten laatste is het

voor de verdedigers belangrijk elkaar goed te coachen omdat ze zullen geconfronteerd worden met

wisselende tegenstanders wat bij individuele mandekking niet het geval is.

Op het middenveld opteren we voor 3 centrale middenvelders die in een driehoek met de punt naar

voren worden opgesteld. Zo willen we terug echte spelverdelers ( de zogenaamde nummer 10’s)

opleiden. De controlerende middenvelders (nummers 6 en 8) zullen op hun beurt gestimuleerd

worden in te schuiven (wel nooit alle 2 tegelijk) en taken over te nemen.

Vooraan spelen we met een 3-spitsensysteem. Daardoor worden er in de waarheidszone meer

aanspeelpunten gecreëerd in de voet waardoor de fysieke arbeid daalt. De buitenspelers zullen

gestimuleerd worden om de actie te maken van op hun flank. De diepe spits fungeert als een

targetman (aanbieden en terugleggen), een diep vrijlopende aanvaller (in de rug van de verdediging)

en als afwerker vóór doel. Ten slotte zal er ook gehamerd worden om steeds de voetballende

oplossing te vinden (= creativiteit).

Het concept van zonevoetbal laat de spelers toe spelsituaties beter te lezen en de juiste keuzes te

maken. Ze zullen de mogelijkheid krijgen om meer initiatief te nemen. Het collectief spel zal

verbeterd worden op defensief en offensief vlak. Ten laatste zal hun communicatie- en

concentratievermogen sterker geoptimaliseerd worden.

 

 1. Taken per positie

 

Nummer 1: Keeper

Wij opteren voor een meevoetballende keeper. Deze vervult twee rollen: die van doelman en laatste

man. Naast zijn taken als doelman, neemt de keeper dus deel aan het spel rondom het

strafschopgebied en kan een counter opzetten door een lange steekpass te geven op diepgaande

spelers. Hij is ook niet bang om eens met de bal aan de voet op te komen.

Wanneer hij de mogelijkheid heeft zal hij bij spelhernemingen altijd een vrijstaande verdediger

zoeken om zo de opbouw van achteruit te verzorgen.

Tevens zal hij actief zijn troepen coachen omdat hij het beste overzicht heeft op het veld van alle 11

spelers. Dus hij moet duidelijk en tijdig aangeven wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgelopen, een

verdediger moet ingrijpen of er meer aangesloten moet worden. Op deze manier moet de doelman

ook beter in staat zijn om zijn concentratie te bewaren mocht hij niet veel werk hebben.

 

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers

Op Verdedigend vlak zal hij de vleugelaanvaller van de tegenpartij moeten dekken en indien hij

gepasseerd wordt zich herstellen naar het centrum. Als hij geen directe tegenstander heeft moet hij

zijn positie dekken.

Wanneer er een aanval over de andere vleugel verloopt, zal hij rugdekking moeten geven aan het

centrum.

De flankverdediger krijgt in het moderne voetbal een steeds belangrijkere taak. Niet alleen wordt er

van hem verwacht dat hij zijn verdedigende taken uitvoert, maar ook dat hij lange rushes langs de

zijlijn maakt om aanvallende acties te ondersteunen.

Hoewel hij in de eerste plaats verdediger is, wordt er van hem verwacht dat hij mee opkomt om het

speelveld breed te houden. Hij zal, als hij daar de mogelijkheid toe krijgt, regelmatig acties langs de

zijlijn maken om aanvallen te ondersteunen door bijvoorbeeld zijn man uit te spelen, de achterlijn te

halen en een voorzet te geven.

In de spelopbouw is hij dus een belangrijke pion want hij zal zich ook moeten vrijlopen om

aanspeelbaar te zijn wanneer de doelman of centrale verdediger de bal heeft. Wanneer hij dan de

bal krijgt zal hij zoveel mogelijk terreinwinst proberen te boeken en slechts in uiterste nood de lange

bal te hanteren

 

 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger

Dit is de voetballende centrale verdediger. In de eerste plaats is hij verantwoordelijk voor het

afstoppen van de aanvallers van de tegenstanders en het uitverdedigen van de bal in gevaarlijke

situaties.

Verdedigend blijft hij op één lijn spelen met zijn partner in het centrum en probeert hij aanvallende

acties te ontregelen, spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden. Hij geeft ook

rugdekking aan de andere verdedigers.

Op opbouwend en aanvallend vlak probeert hij met lange splijtende steekpasses de counter te

zoeken of loopt hij zich vrij (ook in achterwaartse richting) om aanspeelbaar te zijn voor zijn doelman

of vleugelverdediger.

 

Nummer 4: Centrale verdediger

De centrale verdediger is verantwoordelijk voor het afstoppen van aanvallers van de tegenstander en

het uitverdedigen van de bal.

Bij een aanvallende speelwijze dient hij ook in staat te zijn de bal in de ploeg te houden en af te

geven aan creatievere spelers. Net zoals de andere verdediger moet hij zich dus ook vrijlopen.

Hij speelt op één lijn met zijn partner in het centrum en probeert aanvallende acties te ontregelen,

spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden.

 

Nummer 6 en 8: Verdedigende (controlerende) middenvelder

Dit is spelmaker vóór de defensie. Hij speelt tussen de verdediging en het middenveld en probeert

aanvallen op te zetten met op maat gesneden passen naar ploeggenoten. Regelmatig zal hij, in

samenspraak met de andere verdedigende middenvelder, mee naar voren trekken om het spel hoger

te verdelen en ruimte te zoeken voor een afstandsschot. Op deze manier zal hij ook aanspeelbaar zijn

voor terug passes van aanvallender ingestelde spelers.

Hoewel hij in de eerste plaats een creatieve speler is, dient hij ook verdedigend zijn rollen te

vervullen en ballen te onderscheppen of opkomende middenvelders van de tegenpartij te dekken. Hij

zal ook rugdekking geven aan de andere verdedigende middenvelder.

 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers

Een vleugelspits probeert zijn rechtstreekse verdediger te passeren. Hij moet dus beschikken over

een goede techniek en veel snelheid. Als de ploeg in de aanval is moet de vleugelspits dicht tegen de

zijlijn voetballen zodat hij het spel breed houdt en snel de diepte kan opzoeken om de achterlijn te

halen. Hij veroorzaakt chaos in de verdedigende linies van de tegenstander door op doel te schieten,

steekpasses/voorzetten te geven en druk te zetten op de flankverdedigers.

Verdedigend is hij verantwoordelijk voor het dekken van de flankverdediger van de tegenstander als

deze zich aanvallend manifesteert.

 

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder

Hij zal fungeren als een echte ‘numero 10’. Dit wil zeggen dat hij een vooruitgeschoven spelmaker zal

zijn die centraal op het middenveld speelt tussen de aanvalslinie en het middenveld. Regelmatig zal

hij eens uitwijken naar de flanken.

Hij zorgt ervoor dat hij altijd aanspeelbaar is door de vrije ruimtes op te zoeken zodat hij kan strooien

met voorzetten en passes of kan aanleggen richting doel als hij daarvoor de kans krijgt. Hij is een heel

belangrijke pion bij de omschakeling van verdedigen naar aanvallen. Daarom is het ook belangrijk dat

hij bij balbezit van de tegenstander aanspeelbaar blijft

 

Nummer 9: Centrumspits

Dit is een speler met een groot killersinstinct. Hij ligt voortdurend op de loer op de laatste lijn van de

tegenstander om diep te gaan of snel uit de dekking te kunnen komen. Daarvoor kan hij ook

regelmatig eens ‘expres’ buitenspel lopen.

Alhoewel zijn belangrijkste doel ‘scoren’ is, zal hij ook het (dribbel)duel met zijn rechtstreekse belager moeten opzoeken en een voorzet/pass/assist geven naar een vrijstaande medespeler. Hij positioneert zich veelal in de as van het veld om in en rondom het strafschopgebied een woelwater te zijn. Om wat variatie in zijn spel te brengen kan hij regelmatig eens afhaken naar het middenveld om zo ruimte te creëren voor opkomende medespelers of zelf de ruimte benutten die een terug blijvende vleugelaanvaller heeft gemaakt (in de ruimte duiken).

Zijn verdedigende taken zijn te verwaarlozen, al zal hij wel mee moeten druk zetten als de tegenpartij

probeert uit te voetballen anders heeft het geen zin dat de vleugelaanvallers pressing zetten.

 

Scholieren en junioren (U17 en U21)

 

 1. Spelformatie

De spelformatie bij de scholieren en junioren is gelijk aan deze bij de knapen.

 1. Taken per positie

De taken per positie bij de scholieren en junioren is gelijk aan deze bij de miniemen of kadetten.

 

Jeugdkeepers

De keeper is evenveel onderdeel van een team als gelijk welke andere speler. Daarom vinden we het

binnen onze jeugdwerking heel belangrijk dat ook zij een degelijke specifieke opleiding krijgen. We

streven er naar om elke keeper van deze trainingen te voorzien. Al is het natuurlijk ook belangrijk dat

hij meetraint met zijn eigen team. In het moderne voetbal moeten keepers kunnen meevoetballen.

Specifieke keeperstraining wordt bij ons gegeven vanaf de duiveltjes U8.

Fanions en beloften

 

Wij streven ernaar om onze Fanions en beloften te laten voetballen zoals onze jeugdspelers worden opgeleid. Het spreekt voor zich dat de trainer van het 1ste elftal beslist hoe zijn team zal spelen en in welke opstelling. Het staat hem vrij af te wijken van de 4-3-3. Het is wel de bedoeling dat het spelsysteem van het 1ste elftal ook zal aangeleerd worden binnen de jeugd.

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!