Cookie beleid Jong Male V.V.

De website van Jong Male V.V. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugd Beleidsplan 2021-2024

Jeugd Beleidsplan 2021-2024

Jeugd beleidsplan 2021-2024

Inhoudsopgave

1.        Missie en Visie

1.1.     Sportieve missie

1.2.     Zakelijke missie

1.3.     Sportieve visie, praktische uitwerking

1.4.     Opvoedkundige visie, praktische uitwerking

1.4.1.  Afspraken – stiptheid

1.4.2.  Coachen

1.4.3.  Douchen

1.4.4.  Gedrag

1.4.5.  Respect

1.4.6.  Kledij

1.4.7.  Kleedkamer

1.4.8.  Problemen

1.4.9.      Samen uit, samen thuis

1.4.10.     Voeding

1.4.11.     Medische problemen

1.4.12.     Mini- zaalvoetbal

1.4.13.     Gsm

1.4.14.     Studies

1.4.16.     Activiteiten

1.4.17.     Sancties

1.4.18.     Bewaking en naleving

1.5.     Zakelijke visie

2.        Organogram 2021

3.        Structuur van de organisatie

3.1.     Hoofdbestuur

3.1.1.  Samenstelling

3.2.     Cel Sportief

3.3.     Cel Voetbal Jeugd

3.3.1.  Functieomschrijving TVJO

3.3.2.  Functieomschrijving ploegafgevaardigde 

3.3.3.  Functieomschrijving jeugdtrainer

3.3.4.  Functieomschrijving jeugd keepertrainer

3.3.5.  Functie van REFEREE-AMBASSADOR

4.        Strategische planning

4.1.     Zelfdiagnose (SWOT-analyse)

4.2.     Strategisch plan van aanpak 2021-2024

5.       Ondersteuning

5.1.     Medische begeleidingen

5.1.1.  Procedure bij kwetsuren

5.1.2.  EHBO-kit

6.        Interne en externe communicatie

6.1.     Communicatiekanalen

6.2.     Communicatie en relatie met het eerste elftal

6.3.     Vrijwilligersbeleid

6.4.     Overleg en vorming van de technische staf

 

1.    Missie en Visie

De Missie geeft aan waar Jong Male voor staat.

Jong Male V.V. is gegroeid uit een plaatselijke jeugdploeg, die reeds in de jaren 60 van vorige eeuw actief was op de wijk Male van de toenmalige gemeente Sint-Kruis.

De vereniging hanteert al sinds de beginperiode de 3 kernwaarden: een professionele opleiding, lokale verankering en een zeer groot engagement.

Het aanreiken van een uitdagende leeromgeving en het aanbieden om het beoefenen van de voetbalsport in een competitieve, maar hartelijke familiale sfeer, vormen de bestaansredenen van Jong Male.

De vereniging biedt leden en spelers een warm onderkomen, waarbij sportiviteit, fair-play en respect voorop staan.

Binnen de Brugse regio, met een rijk voetbal-gebonden verenigingsleven, neemt Jong Male door haar uitgesproken familiaal karakter een duidelijke herkenbare plaats in.

De club wil met haar voetbalaanbod in eerste instantie tegemoetkomen aan zowel de sportieve als de maatschappelijke behoefte voor de inwoners van Male en de daarbij aansluitende periferie.

Ze weert daarbij bewust drempels door onder meer een lage lidmaatschapsbijdrage.

De vereniging staat open voor iedereen, die ambitie heeft om te voetballen: zowel talentrijke als minder getalenteerde jongeren zijn welkom in haar jeugdteams.

Bij aansluiting van nieuwe leden wordt er geen voorbehoud gemaakt naar sociale status, religie, overtuiging, geslacht of geaardheid.

De vereniging wil een ontmoetingsplaats zijn voor spelers, familie, vrienden en supporters waarbij prestatie, beleving en gezelligheid hand in hand gaan.

De betrachting van Jong Male is om op korte termijn al onze jeugdspelers een goede verzorgde voetbalopleiding aan te bieden.

Jong Male wil een aantrekkelijke vereniging zijn, met zoveel mogelijk spelers van eigen bodem in onze A-kern.

Via een kwaliteitsvol jeugdbeleid is het de bedoeling om zoveel mogelijk jongeren te laten doorstromen naar ons eerste elftal.

Om dit te bereiken beoogt de vereniging een enthousiast trainerskorps, ondersteund door de TVJO en de AVJO.

De club streeft naar een gestructureerde voetbalopleiding op elk echelon binnen de jeugd zodat elke speler de maximale kansen krijgt om zich te ontwikkelen op gebied van techniek, tactiek en spelinzicht. Het sociale, opvoedende aspect krijgt een speciale aandacht tijdens de opleiding. Prestaties zijn te allen tijde ondergeschikt aan het opleiden van een speler.

De doelstelling van het jeugdvoetbal is spelers opleiden voor gewestelijk voetbalniveau 2-3.

De jeugd plezier laten beleven aan het voetbal.

Jaarlijks zoveel mogelijk spelers laten doorstromen tot in de A-kern.

Meisjesvoetbal beter integreren binnen de vereniging.

Jong Male wil naast het sportieve ook een belangrijke maatschappelijke rol spelen door nevenactiviteiten te organiseren, wat ten goede moet komen aan gans het sociaal leven, gebeuren binnen de vereniging.

Hoog in het vaandel van de vereniging staat ook de educatieve rol-bijdrage, door de jeugd.

Fundamentele waarden bij te brengen zoals beleefdheid, fatsoen, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, loyauteit en discipline.

De meer getalenteerde jeugdspelers een kans geven om door te groeien naar het eerste elftal, de minder getalenteerde spelers kunnen steeds terecht in de vereniging door bij voorbeeld een functie op te nemen als scheidsrechter, jeugdtrainer of medewerker.

Jong Male heeft de voorbije jaren zijn sportinfrastructuur en accommodaties aanzienlijk verbeterd, dankzij de steun van stad Brugge, waardoor het gemakkelijker wordt om haar ambities waar te maken.

 

 

1.1.                 Sportieve missie

 

Wat wordt er verlangd van onze jeugdwerking? Wat wil JONG MALE VV met zijn jeugdwerking?

 • Jong Male VV leidt jeugdige voetballers op in functie van doorstroming naar het 1ste elftal.
 • Een sociale rol spelen, zodat alle jeugdspelers de kans krijgen op HUN niveau de voetbalsport te beoefenen.
 • Door voortdurende evaluatie van onze jeugdwerking proberen we minstens evengoed te doen en zo de aansluiting te verwezenlijken met de jeugdopleidingen uit de buurt, die in een hogere reeks actief zijn.
 • In een kindvriendelijke en uitdagende omgeving jeugdspelers opleiden op zowel menselijk en sporttechnisch vlak.


De uitbouw van het programma is gebaseerd op de visie van de KBVB, die steunt op de nieuwste trends die zich voordoen in het moderne voetbal. De nadruk ligt op een polyvalente opleiding waarbij de basistechnieken tot in de details aangeleerd en verbeterd worden zonder de context van het spel uit het oog te verliezen.
Op tactisch vlak pleiten wij voor een creatieve aanpak waarbij het leren inzien van spelsituaties essentieel is. We werken met een vast tactisch systeem waarbij organisatie en het leren zoeken naar de juiste oplossing in teamverband aan te leren vaardigheden zijn.
Het jeugdprogramma is ingedeeld in verschillende niveaus. Een verdere uitsplitsing naar een maandprogramma en een weekprogramma biedt garanties voor het continu opvolgen van onze doelstellingen.

De globale jeugdwerking is gebaseerd op twee grote pijlers:

Ø SPORTIEF GEDEELTE

Ø OPVOEDKUNDIG GEDEELTE

 

1.2.                 Zakelijke missie

 

 • Financieel gezond zijn en blijven.
 • Een sterke organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid, transparantie in taken.
 • Een reputatie ontwikkelen van “familiale” club door het aantrekken van mensen en spelers uit de regio, waarin de leden zich “thuis” of zich in een “warm nest” voelen.
 • Uitbouwen van een accommodatie die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.

 

 

1.3.                 Sportieve visie, praktische uitwerking

 

Op sportief vlak wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk spelers te vormen die op termijn kunnen doorstromen naar het eerste elftal.

 

Het sportief gedeelte wordt onderverdeeld in 4 hoofdstukken in aansluiting op het leerplan van de KBVB.

 

1 Basics & Techniek

-          vormen van technisch goed geschoolde spelers

-          streven naar tweevoetigheid

-          snelheid van uitvoering

-          ontwikkelen van spelinzicht en samenspel

2 Fysiek

-          verkrijgen van een goede basisconditie

-          op peil houden van de lenigheid

-          ontwikkelen van uithouding

-          loop- en startsnelheid en looptechniek

3 Teamtactiek

-          aanleren van het belang van het duel

-     aanleren van de specifieke taken per positie in het elftal

4 Mentaal

-          inzet

-          doorzettingsvermogen

-          winnaars mentaliteit

-          durf

-          geloof in eigen mogelijkheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 4 onderdelen zullen bij alle jeugdploegen aan bod komen.
De specifieke fysische en tactische training zal uiteraard slechts bij de oudere spelers gebeuren.


Het wedstrijdresultaat staat nooit centraal, maar we zorgen wel dat vanaf het prille begin een winnaars mentaliteit gekweekt wordt. M.a.w. we zorgen voor een sfeer waarin de spelers uitgedaagd worden om steeds hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen of verliezen! Het is verder zéér belangrijk dat voetbal spelen ook FUN blijft!

Vandaar dat we steeds trouw blijven aan de volgende principes:

 • Spelsysteem: er wordt 4-3-3 gespeeld met 4 verdedigers op één lijn in zone, vanaf U14 tot en met de U15. Slechts héél uitzonderlijk kan van deze regel afgeweken worden. Vanaf de U17 geldt hieromtrent een grotere vrijheid en wordt bepaald door de Sportieve Cel in
  samenspraak met de TVJO, in functie van het 1ste elftal. Voor de U6 2 tg 2, U7 3 tg 3 en U8, U9 is het systeem gebaseerd op 1/2/2 en voor de U10 tot U13 is het 1/2/3/2
 • Iedereen speelt d.w.z. we werken met een beurtrolsysteem.
 • Alle spelers die de zaterdag op het wedstrijdblad staan, spelen ook effectief, behalve bij kwetsuur of onheus gedrag.
 • De vervangingen gebeuren met het systeem van de doorlopende vervangingen.
 • De trainer geniet de totale vrijheid betreffende de plaats in het elftal welke de spelertjes bekleden, dit al naargelang zijn visie. Zo kunnen bijvoorbeeld sommige spelers als rechtsvoetig op links spelen of omgekeerd om de tweevoetigheid ook in wedstrijdsituaties te ontwikkelen.

  

1.4.                 Opvoedkundige visie, praktische uitwerking

 

Wij beschouwen het tevens als een taak om deze jonge mensen ook een stuk opvoeding mee te geven. Vandaar dat er een gedragscode werd opgesteld, die daarbij de goede werking in de club verzekert. Het is meest gericht naar de spelers toe, maar is ook toepasselijk voor trainers, afgevaardigden en ouders (of andere familieleden). Het is vanzelfsprekend dat iedereen deze code strikt opvolgt.

1.4.1.   Afspraken - Stiptheid

         

 • Aangezien het voetbalspel een ploegsport is, verwachten wij van onze spelers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op de training en de wedstrijd. Iedere speler kan via de site www.jong-male.be de voetbalkalender terugvinden van zijn ploeg waarop alle
  speeldata zijn vermeld voor het ganse seizoen. Mogen wij de spelers en ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn.
 • Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Elke speler is 15’ voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer.
 • Regelmatige ongewettigde laatkomers op, of wegblijvers van de training kunnen als sanctie niet in het basiselftal opgenomen worden of helemaal niet opgeroepen worden voor een wedstrijd.

Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd
zelf je trainer.

 

1.4.2.   Coachen

        

 • De trainer is baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door je trainer worden gegeven. Indien de trainer dit toelaat mag ook de afgevaardigde soms richtlijnen geven.
 • Dat spelers elkaar coachen mag (moet) uiteraard ook. Richtlijnen geven en coachen doen we op een rustige manier in een beschaafde en verstaanbare taal zonder te roepen en te schreeuwen.
 • De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten
  opzichte van hun eigen kind.

1.4.3.   Douche

         

 • Na elke training en wedstrijd is het nemen van een douche verplicht voor iedereen. Er worden hier geen uitzonderingen op toegestaan, enkel via advies van ouders kan deze verplichting verworpen worden. Het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkledij,
  uitrusting naar huis te gaan. Het is ook niet hygiënisch om niet te douchen na een training of wedstrijd. Badslippers worden aangeraden.

 

1.4.4.   Gedrag

         

 • We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.
 • Bij het betreden en het verlaten van het trainingscomplex groet je de trainers en de medewerkers van de club met een handdruk. Vergeet de ouders niet.
 • Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we weleens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.
 • Scheidsrechter: de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.
 • Medespelers: kritiek op medespelers is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Praten op het veld mag wel (elkaar coachen of aanmoedigen).

 

1.4.5.   Respect

 

 

Met onderstaande elementen willen we samen het respect voor onze vereniging in de hand werken, maar daarvoor moet ieder lid van Jong Male blijven:

 • Respect opbrengen voor de overheid.
 • Respect voor alles wat in de club leeft.
 • Respect voor de bestuursleden.
 • Respect voor de sponsors.
 • Respect voor de medespelers en tegenstrevers, allen met hun gaven en gebreken, met hun recht op eigenheid en geaardheid.
 • Respect voor de begeleiders ook deze van de tegenpartij.
 • Respect voor de supporters ook deze van de tegenpartij.
 • Respect voor de scheidsrechter met of zonder assistenten.
 • Respect voor de accommodaties, uitrustingen, kledij en materialen
 • Respect voor iedereen die bij het voetbal betrokken.
 • Respect voor ieders herkomst, huidskleur of levensbeschouwing. Zeg NEEN tegen racisme.
 • Respect door geen kwetsende taal te gebruiken.

“RESPECT STAAT HOOG IN ONS VAANDEL!”

 

1.4.6.   Kledij

 

 • Iedereen zorgt ervoor steeds nette en propere kledij te dragen.
 • Breng op elk kledingstuk je naam aan!
 • Zorg ervoor om voor de wedstrijden altijd twee T-shirts bij te hebben.
 • Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander kunnen gevaarlijk zijn.
 • Beenbeschermers: het dragen van beenbeschermers is verplicht. Zowel op training als tijdens de wedstrijd.
 • Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen heel goed. Probeer dit zelf te doen i.p.v. dit karweitje door te schuiven naar ma of pa. Het is aangeraden om telkens zowel voetbalschoenen als zaalsportschoenen bij te hebben.
 • Trainingspak: wanneer het wat kouder wordt is het dragen van een lange trainingsbroek verplicht. De trainer zal je dit tijdig vertellen.
 • Het trainingspak van Jong Male VV draag je in de mate van het mogelijke om naar elke wedstrijd van je ploeg te komen. Dit trainingspak draag je dus niet op training. Een tweede trainingspak is aanbevolen om naar de oefensessies te komen een eventueel dan te gebruiken.
  Bij koud weer is het aangeraden een coach- of regenvest (liefst die van de club) te dragen.

 

1.4.7.   Kleedkamer

        

 • De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. Alcohol wordt er niet toegelaten, daar hebben we de kantine voor. Luide muziek is er ook niet toegelaten.
 • Met uitzondering bij de allerkleinsten, zijn de kleedkamers enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle andere personen is hier de toegang verboden.
 • Gedraag je in de kleedkamer, ook al zijn de trainers of de begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig.
 • Voor de training je rustig aankleden en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan.
 • Help ook zorgen voor netheid van de kleedkamer en gooi je blikjes, papiertjes, flesjes, … altijd in de vuilnisbak. Respecteer het afvalbeleid sorteer PMD en restafval.
 • Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medegebruikers in de kleedkamer.
  Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg.
 • Iedereen verlaat ten laatste 20’ na de training of wedstrijd de kleedkamer. We blijven niet rondhangen op het veld of in het bos en gaan direct naar huis. De trainer en/of de afgevaardigde houdt een laatste inspectie in de kleedkamer, op en rond het veld.

 

1.4.8.   Problemen

         

 • Is er een of ander probleem dan bespreek je dit eerst met je trainer. Zij/hij zal proberen om voor je probleem een oplossing te vinden. Indien nodig kunnen de trainer of jijzelf, met medeweten van de trainer, je probleem voorleggen aan de TVJO (TECHNISCH
  VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING). Eventueel kan daarna ook het jeugdbestuur worden geraadpleegd. U kunt zich ook wenden tot onze vertrouwenspersoon. Zie hier voor de informatie op onze website www.jong-male.be 

 

1.4.9.   Samen uit, samen thuis

         

 • Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van de trainer, begeleiders, ouders of supporters gedaan. Respecteer deze mensen en hun auto’s. Ook hier geldt de noodzaak van correct gedrag.
 • De bestuurders van deze wagens dragen op dat moment de verantwoordelijkheid over de kinderen. Extra voorzichtigheid is dus geboden en het gebruik van alcohol voor de heen en de terugreis is uitgesloten.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dit niet gerespecteerd wordt.

 

 

1.4.10.                     Voeding

        

 • Neem voor een training of wedstrijd geen volledige maaltijd meer. Een lichte maaltijd (boterham, een stuk fruit) is ruim voldoende. Hou je aan een gezond voedingspatroon!
 • Het gebruik van alcoholische dranken, spierversterkende middelen – doping – medicijnen die op de verboden lijst staan en drugs (iedere soort) binnen de club is integraal verboden. (zie ook drugspreventieplan Jong Male). Daarbuiten wordt het ten stelligste afgeraden! Bij
  vaststelling van gebruik volgen sancties. Op de training toekomen onder invloed krijgt als eerste sanctie wegsturen van de training. Zie hierover ook het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening op de site https://www.jong-male.be/350/medisch/
 • Beperk het gebruik van suikerrijke frisdranken (cola,…)

 

1.4.11.                     Medische problemen

         

 • Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures,…)! Je schaadt het clubbelang, maar erger nog: op termijn je eigen gezondheid. Bij kwetsuren neem je contact op met de dokter of kinesist van de club. Hun advies wordt opgevolgd. Voor de aangifte van een blessure of 
  ongeval kan je hier terecht.

 

1.4.12.                     Mini – Zaalvoetbal

        

 

 • De vereniging raadt af om ook frequent deel te nemen aan mini of zaalvoetbal. Voor de
  jeugdspelers wordt dit echter niet verboden, maar best breng je er wel jouw trainer van op de
  hoogte.

1.4.13.                     GSM

         

 

 • GSM, iPod, mp3 - toestellen worden onmiddellijk bij het betreden van de kleedkamers uitgeschakeld (zowel voor als na de training). Laat soundblasters en dergelijke toestellen achterwege, deze horen niet thuis op training en op de wedstrijd of in de kleedkamer.

 

1.4.14.                     Studies

         

 

 • Verwaarloos in ieder geval je studies niet. Eerst studie, dan voetbal, maar beiden kunnen gecombineerd worden, dit vraagt echter om een juiste planning!!! Een gezonde geest in een gezond lichaam, vraagt voldoende aandacht om verder te sporten.

 

1.4.15.                     Schoolteam

         

 

 • Is toegelaten, maar vraag steeds toestemming voor het spelen van wedstrijden met het schoolteam via jouw trainer of TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING).

 

1.4.16.                     Activiteiten

        

 

 • Je neemt zoveel mogelijk deel aan extra sportieve activiteiten die door de club georganiseerd worden. Dit uit respect voor de intensieve en belangeloze inzet van alle vrijwilligers om het bestaan van de voetbalvereniging mogelijk te maken.

 

1.4.17.                     Sancties

         

 

 

 • Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING) en indien nodig met het jeugdbestuur.

 

Mogelijke sancties:

 • Minder of geen speelgelegenheid tijdens de wedstrijd(en)
 • Extra niet sportieve taken
 • Extra sportieve inspanningen
 • Verwijdering uit de trainingsgroep
 • Verwijdering uit het basiselftal
 • Verwijdering uit de selectie (schorsing wedstrijden).

De aard van de sanctie, bij zware overtredingen tegen de gedragscode, wordt omwille van de uniformiteit bepaald door de trainer, in samenspraak met de TVJO, HIOJ en de Cel Sportief.

 

1.4.18.                     Bewaking & naleving

         

 

 • De jeugdwerking met zijn MISSIE en VISIE wordt bewaakt door de HIOJ (Hoofdverantwoordelijke Integratie en Opleiding Jeugd) en de TVJO (TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING) en het jeugdbestuur. Zij zorgen voor de naleving van de missie en visie.
 • Dit brengt met zich mee dat alle sportieve zaken of problemen of vragen die spelers of ouders of voogd over de jeugdwerking hebben, moeten gesteld worden aan deze betrokkenen.
 • Tracht te vermijden dat de vragen of problemen via een tussenpersoon bij de verantwoordelijken komen, zodat zij alles in “primeur “ vernemen en niet als bijgewerkte versie. Dit geldt ook voor de trainers en afgevaardigden.
 • Trainers, bestuursleden, afgevaardigden en alle medewerkers van de vereniging hebben een voorbeeldfunctie. We moeten met z’n allen erop toezien dat de regels en de vigerende wetgeving wordt nageleefd, zoals het verbod tot roken binnen de gebouwen van de voetbalvereniging en op en rond het kunstgrasveld.

 

 

1.5.                 Zakelijke visie

 

 • Jaarlijkse evenementen
  • Teambuilding dag 15 augustus, waarop alle spelers en familie worden op uitgenodigd
  • Zomersportkamp, laatste week augustus
  • Jeugdtornooi, duiveltjes en preminiemen, laatste weekend augustus
  • Praline verkoop: huis aan huis verkoop, eind december
  • Kaartavond eind december
  • Ontbijtactie februari of maart
  • Paassportkamp, paasvakantie.
  • Kaas- en wijnavond, voorjaar
 • Sponsoring voor de volledige wedstrijduitrusting
  • De wedstrijduitrusting voor de jeugdelftallen
  • Het kledijpakket voor trainers en begeleiders
 • Samenwerking met scholen
 • Kinderen vanaf 5 jaar kunnen zich inschrijven in de naschoolse opvang thema voetbal gegeven door eigen trainers van Jong Male. Via flyers en de site worden alle scholen in de omgeving jaarlijks op de hoogte gehouden van sportkampen en instapdagen.

 

2.   Cluborganogram 2021

Organigram_Jong_Male_2021.JPG

 

 

3.   Structuur van de organisatie

3.1.                 Hoofdbestuur

3.1.1.   Samenstelling

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 23 leden welke juridisch verantwoordelijk zijn. Deze leden komen minstens 1 keer per jaar samen.

Leden: Annys Stefaan, Debel Dirk, Dekersgieter Jan, De Leyn Joris, De Rock Bram, De Rock Carlos, Floreal Filip, Grauwet Johan, Hautekeur Bart, Kuppens Eddy, Libeer Franck, Missault Johan, Van Belleghem Franky, Vancanneyt Edouard, Vandermoere Danny, Vandille Guido, Van Gool Johan, Van Mullem Michel, Verkest Luc, Misschaert Jeroen, De Seranno Jonathan, Van Belleghem Koen, Dewaele Nicolas.

Taak: De Algemene vergadering draagt de hoofdverantwoordelijkheid en houdt toezicht op de werking van de Raad van Bestuur.

Bestuursorgaan / Dagelijks Bestuur

De Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) bestaat uit 8 leden die allen lid van de Algemene Vergadering zijn. Het Bestuursorgaan komt één keer per maand samen, normaal op iedere eerste donderdag van de maand.

Samenstelling Bestuursorgaan

 • Vandille Guido, voorzitter, verantwoordelijke sportief beleid
 • Verkest Luc, ondervoorzitter – cel financiën en boekhouding
 • Dekersgieter Jan, lid – juridisch advies
 • Van Mullem Michel, Lid – cel financiën
 • Van Belleghem Franky, Jeugdsecretaris, Gerechtigd Correspondent
 • Grauwet Johan, Hoofdverantwoordelijke Integratie en Opleiding Jeugd
 • Van Belleghem Koen, Lid – infrastructuur en materiaal
 • Misschaert Jeroen, Lid en beheer website
 • Secretariaat/verslaggeving wordt verzorgd door Mevrouw Annemie Steveninck

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur

 • Vandille Guido, voorzitter
 • Grauwet Johan, HIOJ of AVJO
 • Van Belleghem Franky, G.C.
 • Van Belleghem Koen, lid Bestuursorgaan

 

Algemene taken:

 • Adviserende rol, coördinerende taken uitvoeren om een club optimaal te laten werken (beslissingen nemen aangaande terreinverzorging, onderhoudswerken,..)
 • Instaan voor de uitvoering van en toezicht houden op de uitvoering van kort- en lange termijndoelstellingen van de club.
 • Voorstellen en/of beslissingen van de Cel Sportief voorleggen
 • PR-relations onderhouden en uitbreiden

 

Specifieke taken van de voorzitter

 • Gehele coördinatie/leiding
 • Representatie
 • Ledenwerving medewerkers
 • Ledenwerving spelers in samenspraak met de Cel Sportief en de Cel financiën
 • Vertegenwoordiging in en buiten de vereniging

 

Specifieke taken gerechtelijk correspondent

 • Officiële correspondentie voor de vereniging.
 • Behandeling in- en uitgaande post.
 • Uitnodigingen vergaderingen, agenda, bestuur mededelingen.
 • Voorbereiding vergaderingen.
 • Contactpersoon KBVB (strafzaken – wedstrijdformulieren).

 

Specifieke taken penningmeester & boekhouder

 • Beheer geldmiddelen
 • Opmaken conceptbegroting en jaarrekening
 • Boekt inkomsten en uitgaven

 

Besluitvorming

Het Bestuursorgaan bestaat uit minimum 6 leden waarvan minimum 2 uit de Cel Voetbal Jeugd. Het Bestuursorgaan vergadert maandelijks of vlugger indien nodig, alle leden van het Bestuursorgaan hebben stemrecht. Beslissingen worden genomen door handopsteking of bij persoonlijke belangen via geheime stemming. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Van iedere vergadering van het Bestuursorgaan wordt een verslag gemaakt door de aanwezige verslaggeefster-secretaris Mevrouw Anne-Marie Steveninck.

 

3.2.                 De Cel Sportief

Samenstelling: Cel Sportief – Cel Voetbal Bovenbouw – Cel Voetbal Jeugd

De Cel Sportief bestaat uit 7 leden en wordt geleid door de TVJO en wordt verder bemand door 3 leden uit de Cel Voetbal Bovenbouw en 3 leden uit de Cel Voetbal Jeugd

Taken: bepalen van de voetbal- en opleidingsvisie en het bewaken ervan, evalueren van het spelerspotentieel, aantrekken van jeugdtrainers, bepalen niveau van teams, oefenprogramma opmaken, jeugdtrainers aansporen om bijscholingen te volgen en bijhouden of dit gebeurt en door wie, evalueren van trainers en spelers, e.d.

Regelmaat van vergaderen: De Cel Sportief komt minstens 3 maal per voetbalseizoen tezamen om te vergaderen, bij aanvang, midden en op einde seizoen.

 De Cel Sportief delegeert bepaalde specifieke zaken naar de Cel Voetbal Bovenbouw en naar de Cel Voetbal Jeugd. Hier volgt dan de omschrijvingen van deze twee cellen Voetbal

Taken

 • Samenstellen trainersstaf voor onderbouw en bovenbouw
 • Indelen, opvolgen en evalueren van de spelers
 • Opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid
 • Formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de trainers
 • Samenstellen van de spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)
 • Plannen of begroten van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren.
 • Toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige seniorspeler.

Besluitvorming

De Sportief maakt haar besluitvorming bekend via een verslag dat overgemaakt wordt aan de voorzitter van het Bestuursorgaan of aan de G.C. van de vereniging.

 

Cel Voetbal Bovenbouw

Samenstelling:

 • Voorzitter Guido Vandille
 • Stijn Desmet T1
 • Kenneth Dhondt T2
 • Anthony Stellamans T Bijz. Reserve Team
 • Robert Vande Cantoore T U21
 • Kurt Vandroemme T U17
 • Jonathan De Seranno T doelwachters
 • Koen Van Belleghem, lid Bestuursorgaan
 • Franky Van Belleghem G.C. en Lid Bestuursorgaan
 • Johan Grauwet HIOJ en lid Bestuursorgaan

 

Taken:  

 • Werkt in functie van de Cel Sportief
 • Stippelt het beleid op het vlak van voetbal uit
 • Bewaakt de opvolging van het opleidingsplan in de bovenbouw
 • Evalueert het spelerspotentieel en spelerskernen
 • Betrekt ook de ploegafgevaardigden in hun werking
 • Integreert de jeugdspelers in de werking van de bovenbouw

Verzorgt en bewaakt de doorstroming van eigen jeugd van de U17 naar het eerste elftal.

 

3.3.                 Cel Voetbal Jeugd

De Cel Voetbal Jeugd werkt autonoom maar zonder financiële armslag en dit om geen afzonderlijke VZW binnen de vereniging te creëren en bezit dus geen eigen statuten. De financiële middelen worden ter beschikking gesteld door de Cel FIN en er is een afzonderlijke bankrekening hiervoor beschikbaar waarop o.a. alle lidgelden van de jeugdspelers en steun RECHTSTREEKS overgemaakt worden. De Cel Voetbal Jeugd wordt in twee compartimenten ingedeeld, namelijk SECTIE JEUGDVOETBAL  samengesteld uit de HIOJ, de jeugdsecretaris, TVJO en alle jeugdtrainers en een SECTIE JEUGDSTEUN samengesteld uit de HIOJ, de jeugdsecretaris en alle ploegafgevaardigden en andere jeugdmedewerkers. Deze secties vergaderen ook minstens driemaal per jaar of per voetbalseizoen.

Het staat de HIOJ vrij om de twee secties van het jeugdsegment, al dan niet in een beperkte bezetting samen te roepen teneinde de werking van deze twee secties op mekaar in te stellen. 

Samenstelling Cel Voetbal Jeugd

 • Johan Grauwet, Hoofdverantwoordelijke Integratie en Opleiding Jeugd, lid Dagelijks Bestuur
 • Franky Van Belleghem, jeugdsecretaris, Gerechtigd Correspondent, lid Dagelijks Bestuur
 • Tom Goossens, TVJO
 • Roland Verhelst, adjunct TVJO
 • Patrick Geldhof, sportief coördinator

Functieomschrijvingen:          

Hoofdverantwoordelijke Integratie en Opleiding Jeugd (HIOJ):

 • Leiden van de vergaderingen
  • Cel Voetbal Jeugd, Sectie Jeugdvoetbal en Sectie Jeugdsteun
 • Algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van de Cel Voetbal Jeugd.
 • Informeren en vormen van trainers en ploegafgevaardigden in zake hun specifieke taken
 • Vertegenwoordigen van de belangen van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur en toezien dat de korte- en lange termijn doelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen worden gerealiseerd.
 • Jeugdspeler en hun ouders in kennis stellen van het bestaan en de inhoud van het beleidsplan en tevens duidelijk maken wat onze vereniging van de betrokken leden verwacht.
 • Aan de jeugdspeler en hun ouders de voor hun bestemde gedragscode overhandigen.
 • Zorgt voor duidelijke communicatie van leden en betrokken ouders.

Secretaris / GC

 • Zorgen voor het correct innen van het lidgeld van de spelers
 • Instaan voor de financiële aangelegenheden van het Jeugdbestuur
 • Nieuwe aansluitingen en lijst der jeugdspelers beheren en bijhouden, lijst bestuursleden, trainers, afgevaardigden en medewerkers en hun functie bijhouden.
 • Opstellen trainingsschema (velden en uren)
 • Zorgt voor opvang, inschrijving en voorlichting van nieuwe spelers en hun ouders.
 • Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
 • Woont 3-maandelijkse trainingsvergaderingen bij.
 • Ledenadministratie
 • Zorgt voor een verslag op de 3-maandelijkse trainersvergaderingen
 • Verzameld alle verslagen en evaluaties van de TVJO en Sectie Jeugdvoetbal.

 

TVJO en coördinatoren

 • Aanspreekpunt voor het aanmelden van nieuwe jeugdleden
 • Vertegenwoordiger van de belangen van de jeugdafdeling aan het Jeugdbestuur
 • Organisatie van vriendschappelijke wedstrijden en tornooien
 • Fungeren als 1ste aanspreekpunt bij problemen en vragen bij afwezigheid van trainers of coördinatoren en indien nodig deze onderwerpen briefen naar de jeugdverantwoordelijke of jeugdsecretaris.

Andere leden

 • Ondersteuning en medewerking verlenen bij activiteiten en nevenactiviteiten welke door het dagelijks bestuur Jeugdopleiding worden georganiseerd.
 • Verzorgen van de wedstrijdkledij en het trainingsmateriaal. 

 

3.3.1     Functieomschrijving TVJO

 

Gezien de omvang van de jeugdafdeling heeft het Cel Voetbal Jeugd ervoor geopteerd om de TVJO en de jeugdcoördinatoren te ontlasten van bepaalde administratieve taken. Hij zal bovendien in al zijn taken en beslissingen steeds bijgestaan worden door de jeugdsecretaris en HIOJ. De TVJO kan hier te allen tijde op terug vallen. Zij vormen een team dat tracht de jeugdopleiding naar kwaliteit op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te brengen binnen de grenzen van de beschikbare middelen. De TVJO wordt aangesteld door het Dagelijks Bestuur.

De jeugdsecretaris geeft op elke vergadering van het Dagelijks Bestuur een beknopte briefing van de voornaamste evoluties binnen de jeugdopleiding.

De TVJO ondersteunt de coördinatoren.

De coördinatoren zijn belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid van de jeugdafdeling van U6 t/e/m U15. Zij zijn de bindende factoren m.b.t. de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken. Zij zoeken oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen.

Profiel TVJO:

- Bezit minimum een UEFA B–diploma en/of leerkracht

- Heeft enige jaren ervaring met het werken met jeugdelftallen.

- Heeft goede communicatieve vaardigheden

- Heeft de beschikking over leidinggevende kwaliteiten

Taakomschrijving:

 • Deelt samen met de jeugdtrainers de teams in. Zij nemen samen de eindbeslissing als er niet tot overeenstemming kan gekomen worden.
 • Geeft leiding aan en onderhouden nauwe contacten met de jeugdtrainers waarvoor zij tevens verantwoordelijk zijn.
 • Evalueert permanent de jeugdtrainers en stellen initiatieven voor om minpunten weg te werken door extra opleiding (cursussen, deelname aan clinics).
 • Kijkt uit voor nieuwe jeugdtrainers.
 • Op het vlak van interne communicatie:
  • Zit de 3- maandelijkse vergaderingen met de jeugdtrainers voor.
  • Dient een aanspreekpunt te zijn voor de ouders i.v.m. sportieve problemen.
  • Rapporteert schriftelijk aan de Cel Voetbal Jeugd over sportieve evolutie van de ploegen gedurende het seizoen.
  • Bewaakt de uitvoering van het jeugdleerplan van de club en zorgt voor de 3-maandelijkse trainingsvoorbereidingen.
  • Zorgt voor uniformiteit binnen de jeugdploegen en tussen de jeugdploegen onderling.
  • Bezoekt zoveel mogelijk jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over de vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers. Werkt gericht aan verbetering.
  • Adviserende rol binnen de sportieve commissie, opkomen voor de belangen van de JO binnen de sportieve commissie (doorgroei van spelers – formuleren en bewaken van de visie van de club).
  • IJveren binnen de sportieve commissie dat evenwaardige eigen opgeleide spelers voorrang krijgen op externe spelers in het 1ste elftal.
  • Inplannen van de voorbereiding- en vriendenwedstrijden
  • Zorgt voor externe vorming van de trainers door hen aan te sporen om de nodige opleidingscursussen en bijscholingen te volgen.
 • Zorgt voor opvang, inschrijving en voorlichting van nieuwe spelers en hun ouders.
 • Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
 • Woont 3-maandelijkse trainingsvergaderingen bij
 • Ledenadministratie
 • Zorgt voor een verslag op de 3-maandelijkse trainersvergaderingen

 

3.3.2     Functieomschrijving van jeugdploegafgevaardigde

 

 • In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het misschien niet altijd duidelijk wat de concrete taak is van een afgevaardigde. Hieronder vind je een overzicht van wat Jong Male verwacht van een afgevaardigde van een jeugdploeg.

 

 • Invullen van het scheidsrechters blad: voor aanvang van ieder seizoen wordt een praktische uitleg georganiseerd.

 

 U6 t/m U13

 • Voor deze wedstrijden wordt een digitaal blad ingevuld via E-Kickoff.
 • Het digitaal blad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden (zowel door de thuisploeg als de bezoekende ploeg):
  • Spelers
  • Afgevaardigde
  • Trainer
  • Scheidsrechter
  • Wedstrijd starten
  • Wedstrijd afgelopen + opmerkingen
 • In geval van forfait van de eigen ploeg zal aan de tegenstander toch gevraagd worden het digitaal blad in te vullen, om zo een boete van de KBVB te ontlopen.
 • Indien de wedstrijd door Jong Male zelf wordt afgelast, zal aan de tegenstander toch gevraagd worden het digitaal blad in te vullen, om zo een boete van de KBVB te ontlopen.

 

  U14 t/m U15

 • Voor deze wedstrijden wordt een digitaal blad ingevuld via E-Kickoff.
 • Het digitaal blad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden. Er kunnen na de wedstrijd nog bepaalde formaliteiten ingevuld worden. Zo moet de scheidsrechter na de wedstrijd de uitslag en de kaarten kunnen invullen alvorens het digitaal blad te versturen.
 • Er worden geen namen van spelers op het digitaal blad genoteerd die hun pasje of identiteitskaart niet kunnen voorleggen. Deze identiteitsbewijzen worden vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter overhandigd.
 • Indien de uitrusting van de spelers voorzien is van nummers, worden deze ook vermeld.
 • Voor je de PC aan de scheidsrechter bezorgt moet je ervoor zorgen dat het bestand door beide ploegen is bewaard en ook verstuurd hebt.
 • Ingeval van forfaitverklaring op het terrein of indien de wedstrijd door de scheidsrechter op het terrein wordt afgelast wegens niet bespeelbaarheid of ongunstig weer, moet het digitaal blad de namen van de aanwezige spelers van beide elftallen vermelden.
 • Elke inbreuk wordt door de bevoegde instantie bestraft met een boete van 2,50 EUR tot 250,00 EUR naargelang de ernst van de fout!

 

Vergoeden van de scheidsrechter

U6 t/m U13

 • We werken met 1 scheidsrechter van of via de club. Deze mensen zijn vrijwilligers en krijgen enkel 2 drankbonnetjes na elke wedstrijd en een vergoeding van € 5. Dat is niet veel, het is dus HEEL belangrijk dat dit niet vergeten wordt! De uitbater van de cafetaria vergoed deze prestatie aan de scheidsrechter en laat een bewijs ondertekenen.

 

U14 t/m U15

 • De wedstrijdvergoedingen en de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de scheidsrechter moeten in principe vóór de aanvang van de wedstrijd betaald worden door de organiserende club. In afspraak met de scheidsrechter kan er ook tijdens de rust of na de wedstrijd betaald worden. De vergoeding wordt steeds overhandigd in de kleedkamer van de scheidsrechter door de ploegafgevaardigde die dit ontvangen heeft van de uitbater van de cafetaria.
 • Wanneer een wedstrijd niet kan aanvangen als gevolg van de afwezigheid van één van de ploegen, heeft de aanwezige scheidsrechter recht op de volledige wedstrijdvergoeding.
 • Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een afwezige aangeduide scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding. Het lid krijgt na de wedstrijd wel 2 drankbonnetjes. Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter krijgt de bezoekende partij steeds de voorkeur om de wedstrijd te leiden.

 

Andere taken

 U6 t/m U13

 • Onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg de scheidsrechter.
 • Wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • Waterzak voorzien naast het terrein.
 • Tijdens de wedstrijd het speelterrein niet verlaten
 • Er is een waterfontein voorzien waar je drinkbaar water kan aftappen.
 • Ervoor zorgen dat elke official zijn armband draagt:
  • Afgevaardigde: wit bij thuiswedstrijd / zwart-geel-rood bij uitwedstrijd
  • Trainer: rood
  • Verzorger: geel
 • Ervoor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren
 • Controleren of de doelen vast staan en netten controleren
 • Samen met de trainer het terrein volgens de reglementen klaarzetten.

 

U14 t/m U15

 • Onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg en scheidsrechter.
 • Wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • Indien de scheidsrechter een gebrek aan het terrein vaststelt probeert de afgevaardigde een oplossing aan te bieden.
 • Waterzak voorzien naast het terrein.
 • Tijdens de wedstrijd het speelterrein niet verlaten.
 • Er is een waterfontein voorzien waar je drinkbaar water kan aftappen.
 • Scheidsrechter voorzien van drank tijdens de rust
 • Ervoor zorgen dat elke official zijn armband draagt:
  • Afgevaardigde: wit bij thuiswedstrijd / zwart-geel-rood bij uitwedstrijd
  • Trainer: rood
  • Verzorger: geel, andere vermeld op het wedstrijdblad clubkleuren
 • Ervoor zorgen dat enkel de personen die op het scheidsrechters blad staan toegang hebben tot de neutrale zone, kinderen en ouders worden in geen enkel geval getolereerd in de neutrale zone
 • Ervoor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren
 • Cornervlaggen plaatsen en opruimen na de laatste wedstrijd
 • Steeds toelating vragen aan de scheidsrechter alvorens de afgevaardigde het veld betreedt.
 • Na de wedstrijd de scheidsrechter begeleiden naar de kantine en een drankje aanbieden.

 

 Algemeen van U6 t/m U15

 • In geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongeval formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de GC, Franky Van Belleghem
 • De ongeval formulieren zijn ter beschikking via de website, de kantine en beide scheidsrechterlokalen.
 • Ervoor zorgen dat de kleedkamers in goede orde achtergelaten worden
 • Meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer

 

3.3.3      Functieomschrijving van jeugdtrainer

 

Profiel

 • Gewestelijke jeugdploegen
  • Onderbouw: de trainer is bereid om binnen korte termijn een getuigschrift C te behalen
  • Bovenbouw: de trainer beschikt over een getuigschrift B of gelijkgesteld diploma
 • Hij kan zijn handelen kaderen in functie van de typische leef -en denkwereld eigen aan elke leeftijd.

 

Taken:

 • De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie (beleidsplan) en zal helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden.
 • Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij ziekte of afwezigheid belt hij de TVJO of administratief verantwoordelijke. Zij stellen een vervanger aan of annuleren de training.
 • Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams. Hij houdt van zijn team een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid van spelers zonder afmelding, treedt hij in overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op.
 • Evalueert iedere speler tweemaal per jaar en houd dit bij via de website of beschikbare middelen.
 • Hij houdt regelmatig contact met jeugdtrainers van andere teams binnen zijn afdeling en hogere afdelingen aangaande doorstromingen.
 • Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de taakomschrijvingen. Hij staat de afgevaardigde bij in zijn taken en tracht als team naar buiten te komen.
 • Hij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers uit zijn team zijn gepleegd.
 • Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende dat deze activiteiten vlot verlopen.
 • Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht komen.
 • Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendschap. Hij zorgt vooral ervoor dat iedereen aan bod komt.
 • Hij bereidt de trainingen voor en gaat uit van de wedstrijd en individuele kwaliteiten van je spelers. Hij houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.
 • De trainingsvoorbereidingen worden per twee maanden aan de TVJO afgegeven zodat hij eventueel kan bijsturen in functie van het leerplan.

 

Het wedstrijdresultaat mag nooit primeren. Je bent bezig met het opleiden van spelers

 

3.3.4     Functieomschrijving van jeugdkeeperstrainer

 

 • Naast de verschillende trainers stelt de JO ook twee keeperstrainers aan welke verantwoordelijk zijn voor de opleiding. De keepers worden opgeleid in twee groepen: onderbouw U6 t/e/m U11 en U13 t/e/m U15.

 

Profiel:

 • Keeperstrainer – bovenbouw – in het bezit van diploma jeugdkeeperstrainer of voldoende ervaring
 • Keeperstrainer – onderbouw – in het bezit zijn van voldoende kennis hoe jeugdkeepers opleiden door ervaring of opleidingen
 • Ervaring met jeugdvoetbal
 • Goede communicatieve eigenschappen

 

Taken:

 • Trainen, begeleiden en coachen van jeugdkeepers volgens de opleidingsvisie van de club
 • Selecteren van de keepers in samenspraak met de trainer en TVJO
 • Richtlijnen ter verbetering van zijn kwaliteiten bespreken met de trainer
 • Evaluatieformulier bespreken met TVJO en ouder

 

3.3.5     Functie van Referee - Ambassador  

 

 • De voorzitter heeft net voor de Covid 19 pandemie de taak van Referee – Ambassador op zich genomen. Dit is een pas gestart project door het Referee Departement van Voetbal Vlaanderen waarbij er bij de jongeren, die b.v. als voetballer afhaken, gepolst wordt om het als Scheidsrechter te proberen. Op deze manier wordt er aan het krimpend scheidsrechter potentieel mogelijk een halt toegeroepen en naar een aangroei omgebogen worden.

 

4         Strategische planning

4.1 Zelfdiagnose (SWOT-analyse)

Deze zelfanalyse is tot stand gekomen door een interne bevraging tijdens vergaderingen van het dagelijks bestuur binnen de jeugdopleiding en bovenbouw.

Sterkten

 • Inschrijvingsgeld evenredig t.o.v. andere clubs in gewestelijke jeugdreeksen
 • Jong Male heeft een goede pedagogische naam waardoor grote toestroom van jonge spelertjes.
 • Groot aantal leden geeft garantie op voldoende gewestelijke jeugdteams waardoor iedereen op zijn niveau kan voetballen
 • Jeugd oefent op kunstgrasveld
 • Sterk club engagement bij onze leden.
 • Kwaliteit onderbouw.
 • Samenwerking eerste elftal en jeugd.
 • Kwalitatieve jeugdopleiding binnen een familiaal kader.
 • Coach de coach binnen de club => club organiseert zelf trainersopleidingen
 • Goede verstandhouding met lokale overheden.
 • Ruim voldoende kleedkamers waardoor ook meisjes zich afzonderlijk kunnen kleden en douchen.

 

 Zwakten

 • Groeipijnen (nieuwe jeugdwerking met de nodige kinderziektes)
 • Noord-Oost-Vlaanderen is geen economisch welvarende regio => minder clubsponsoring!

 

Kansen

 • Doorgroeien tot “goede jeugdopleiding” in de ruime regio door trainersstaf voortdurend bij te scholen
 • 1ste elftal is een vaste waarde in 3de provinciale en op termijn 2de provinciale met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers
 • Extra woon uitbreidingszones garanderen een continue stroom van nieuwe leden
 • Pr-activiteiten uitbreiden

 

Bedreigingen

 • Voor dit ogenblik is er een klein spelerspotentieel voor de jeugd geboren in 2011 waardoor er in een bepaald jeugdteam niet in competitie kan uitkomen wegens te weinig spelers,
 • Werkritme (continue & ploegendienst) doet aantal beschikbare VASTE vrijwilligers & trainers jaarlijks afnemen en hierdoor dient er regelmatig een vervanger gezocht worden.
 • Vergrijzing binnen hoofdbestuur waardoor steeds minder personen meer taken uitvoeren
 • Hoge vaste kosten (energiekosten, belastingen, e.d.)
 • Dreigende overbelasting van belangrijke vrijwilligers in de JO

 

 Lange termijn doelstellingen

 Trainersstaf

 • Trainersstaf minimum initiator C U6 tot U13                                                   juni 2022
 • Trainersstaf minimum getuigschrift B en/of UEFA_B U15 tot U17               ok

 

Clubsponsoring

 • Optimaal benutten mogelijkheden binnen Groot Brugge: KMO-zones + handelaars

                                                                                                                           september 2022

 1e elftal

 • 1e elftal voor 50% laten bestaan uit spelers met JO binnen de club  juni 2023

 

Integratie clubwerking

 • Eigen spelers na actieve voetbalcarrière integreren in bestuur, trainersstaf of als vrijwillige medewerkers  juni 2021

 

Korte termijn doelstellingen

 • Uitwerken van een infobrochure m.b.t. clubsponsoring : januari 2022
 • Optimaal benutten van de mogelijkheden binnen Groot Brugge: KMO-zones + handelaars : september 2022
 • Integratie van nieuwe leden binnen de algemene vergadering : juni 2021
 • EHBO cursus organiseren voor clubleden en staf : najaar 2021
 • Verbetering commerciële uitbating van de kantine : Juni 2021

 

 

4.2  Strategisch plan van aanpak

 Vanuit onze korte en lange termijndoelstellingen werd volgend strategisch plan opgesteld voor de periode 2021-2024.

 • Inkomsten door clubsponsoring op zelfde peil houden als 2017 en 2020
 • Opleidingsniveau van de trainersstaf verhogen
  • Operationele doelstelling 1
   • Niet-gediplomeerden laten deelnemen aan een opleiding getuigschrift C, na 3 jaar blijven bij de club het inschrijvingsgeld terugbetalen.
   • Gediplomeerde trainers laten deelnemen aan een opleiding getuigschrift B, na 3 jaar blijven bij de club het inschrijvingsgeld terugbetalen.
   • Gediplomeerde trainers laten deelnemen aan een opleiding UEFA-B, na 3 jaar blijven bij de club het inschrijvingsgeld terugbetalen.

 

5         Ondersteuning

5.1         Medische begeleidingen

Onze 1ste elftal kan rekenen op clubkiné Kurt De Fauw. Hij is op de club aanwezig elke thuiswedstrijden van het 1ste elftal. Spelers van de JO zijn ook in de mogelijkheid om van zijn diensten gebruik te maken.

Clubdokters

- Dokter Steve Devlieger

Jeugdspelers, trainers en afgevaardigden hebben de mogelijkheid om volgende documenten op de website te raadplegen:

 • Voeding bij voetballers
 • Blessurepreventie
 • EHBO – Instructies bij sportletsels

Covid-19 verantwoordelijke: Johan Grauwet – alle info inzake veiligheidsmaatregelen

Op onze website is eveneens een drugs preventieplan te raadplegen waarin 4 types worden onderscheiden: alcohol, tabak, medicatie en illegale drugs. Je krijgt een antwoord op vragen wat kan en wat mag niet binnen de club en de voetbalsport in het algemeen.

5.1.1     Procedure bij kwetsuren

Alle spelers met blessures dienen verplicht via één kanaal te passeren, nl. via onze GC Franky Van Belleghem, die verantwoordelijk is voor de ongevalsaangiften bij de KBVB.

 De aangifte moet gebeuren binnen de 20 dagen na het oplopen van de blessure, indien dit later is kan de verzekering niet meer tussenkomen.

Zowel bij het BEGIN van een kwetsuur als NA HERSTEL neemt de speler contact met onze GC Franky Van Belleghem.

Zij hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van onze clubdokter en kinesist.

Elke speler mag ook naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan maar via deze afspraak willen wij op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan!

Zonder een schriftelijke genezingsverklaring van de behandelde dokter/kinesist mag de speler de trainingen niet hervatten.

Elke speler moet wel minstens aan één volledige groepstraining deelgenomen hebben die vooraf gaat aan de wedstrijddag, zo niet speelt hij niet!

 

Extra aandacht bij kiné-behandelingen:

 • Een speler welke zijn kosten van de kiné-behandeling wil terugvorderen mag zeker 14 dagen niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

Indien kiné-beurten noodzakelijk blijken dient hiervoor telkens een doktersattest worden toegevoegd aan het medisch dossier.

5.1.2     EHBO-kit

 

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de EHBO-kit volgens de richtlijnen van de KBVB.

EHBO lokaal bevind zich in het oud scheidsrechterlokaal daar bevind zich ook de EHBO-koffer en een defibrillator.

Indien u vaststelt dat bepaalde zaken ontbreken, neem contact op met onze clubverantwoordelijke voor EHBO-materiaal Johan Grauwet.

 • Ontsmettingsspray
  • Ontsmettingsmiddel bij vuile schaafwonden
  • Opgelet: vervaldatum
 • Zonnecrème
  • Bescherming tegen Uv-straling (factor 30 of meer)           
  • Opgelet: werking vermindert in de loop der jaren
 • Pleisters
  • Kleine wonde afplakken na ontsmetting
 • Steriele kompressen
  • Afdekken van wonden
 • Doekje met ontsmettingsmiddel
  • Vuil voorzichtig uit de wonde te wrijven
 • Naald
  • Blaren doorprikken om vocht af te drijven
 • Compeed
  • Gesloten of open blaren afplakken
 • Sporttape
  • Steriele kompressen vastmaken aan de huid, verbanden vastmaken
  • (Beter dan verbandklemmetjes die kunnen prikken)
  • Huid waar wrijving plaatsvindt, beschermen
  • (Om blaren of wonden te vermijden)

                                               

 • Drukverband
  • Bloedstelpend verband

 

 • Driehoeks verband
  • Wonde voorlopig afdekken tot professionele hulp die dan verzorgen (brandwonden, grote schaafwonden)
  • Indien van het sterkere type (katoen), te gebruiken als draagdoek om arm te ondersteunen.

 

 • Handschoenen
  • Besmetting van jezelf voorkomen
 • Elastische zwachtel
  • Bloeding stelpen, afdekken wonde, letsel ondersteunen of immobiliseren
 • Veiligheidsspelden
  • Verbanden vasthouden
 • Schaartje
  • Knippen van pleisters, tape
 • Deken
  • Spelers op de bank warm houden
 • Bloedstelpende watten
  • Neusbloeding
 • Bidon (koud, vers water)

Wonde reinigen

 

6         Interne en externe communicatie

6.1         Communicatiekanalen

De jeugdafdeling is opgenomen in de website www.jong-male.be waar men allerhande informatie over de jeugdwerking kan terug vinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt met aankondigingen van clubactiviteiten, nieuwsbrieven, kalenderwijzigingen, eigen tornooien en deelname aan tornooien elders e.d.

In het digitale tijdperk is een website niet meer weg te denken, maar ook sociale media winnen aan belang. Daarom maakt de club gebruik van sociale media om in contact te komen met leden, supporters, sympathisanten, enz.: Facebook, Twitter en YouTube

Jaarlijks bij het begin van het seizoen wordt info opgemaakt en via de site aan spelers en ouders bezorgt met de afspraken voor het nieuwe seizoen. Ook de contactgegevens van de diverse trainers, ploegafgevaardigden en andere leden van het jeugdbestuur staan erin vermeld.

Aan “Ad Valvas” in de kantine worden eveneens alle affiches en belangrijke informatie aangaande activiteiten uitgehangen. Sportief gerichte documenten worden enkel in de spelerstunnel uitgehangen.

 Binnen de JO worden er op regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd:

 • Vergadering Dagelijks jeugdbestuur: maandelijks
 • Vergadering Algemeen jeugdbestuur: driemaandelijks
 • Vergadering TVJO en trainers: driemaandelijks
 • Evaluatiegesprekken
 • Tussentijdse evaluatie: een 1ste evaluatieformulier wordt schriftelijk bezorgd aan de spelers/ouders (vanaf –U10) periode: december
 • Eindevaluatie: Evaluerend gesprek met speler+ouder (vanaf –U6) en trainer+TVJO periode: maart/april

Jaarlijkse infobrochure en avond bij aanvang van het nieuwe seizoen

 • Voor de leden van de onderbouw wordt een oudervergadering per leeftijdscategorie en voor aanvang van het seizoen voorzien, hier wordt een infofiche voorzien.

Trainers van de bovenbouw lichten aan de spelers hun doelstellingen en werkwijze toe bij de algemene spelersvergadering in het laatste weekend van juni.

 

 6.2         Communicatie en relatie met het eerste elftal

 • Elke jeugdspeler mag gratis de wedstrijden van het eerste elftal bijwonen.
 • Spelers van verschillende jeugdploegen worden aangesproken om bij thuiswedstrijden van het 1ste elftal te komen om als ballenjongens te fungeren.
 • Spelers van het 1ste elftal helpen tijdens de sportkampen om de jeugd te begeleiden.
 • In team kan een jeugdteam o.l.v. zijn trainer een kijkje komen nemen van een oefensessie van het eerste elftal.
 • Spelers van de bovenbouw worden aangespoord om jeugdwedstrijden te leiden.

 

6.3         Vrijwilligersbeleid

 

 • Als amateurclub bestaat onze hele jeugdopleiding uit vrijwilligers. Trainers ontvangen een vergoeding per prestatie. De meeste vrijwilligers zijn ouders van spelers welke fungeren als ploegafgevaardigde.
 • Tijdens elk seizoen wordt er een nieuwjaarsreceptie aangeboden voor alle trainers, afgevaardigden en vrijwilligers.

 

6.4         Overleg en vorming van de technische staf

 

 • Overleg is noodzakelijk om alle medewerkers volgens de vooropgestelde visie binnen de JO te laten(samen)werken. Vereiste is natuurlijk dat de visie in het begin duidelijk wordt gecommuniceerd.
 • We proberen de trainers te overtuigen om aangeboden trainerscursussen van Voetbal Vlaanderen te volgen. De club betaald de cursus terug als de trainer 3 jaar blijft.
 • Tijdens het seizoen zijn tweemaandelijkse overlegvergaderingen tussen trainers van één afdeling of meerdere afdelingen, TVJO en administratief verantwoordelijke een must om de ontwikkelingen, prestaties van spelers en teams te bespreken.
 • De spelersevaluaties worden op de vergadering van december en april besproken met de trainer en TVJO.

Elk seizoen start in augustus met een trainersvergadering. Aan de nieuwe medewerkers wordt het opleidingsplan toegelicht en alle beschikbare middelen binnen de club verduidelijkt.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!